Tôi muốn upgrade Joomla 2.5 lên Joomla 3.x, nhưng khi bấm vào Component -> Joomla Update thì không có gì hiển thị ra cả. Sau khi tìm hiểu thì tôi biết rằng điều này là do Joomla 2.5 có chứa các extension không tương thích với Joomla 3.x. Cách khắc phục như sau: