BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Tên miền

Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
  TÊN MIỀN VIỆT NAM
.vn
350.000 VNĐ
480.000 VNĐ/năm
.com.vn
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ/năm
.net.vn
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ/năm
org.vn
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ/năm
.edu.vn
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ/năm
.gov.vn
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ/năm
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ
  TÊN MIỀN QUỐC TẾ
.com

 

250.000 VNĐ/năm
.net

 

250.000 VNĐ/năm
.org

 

250.000 VNĐ/năm
.asia

 

468.000 VNĐ/năm
info

 

240.000 VNĐ/năm
.bz

 

558.000 VNĐ/năm
.biz

 

240.000 VNĐ/năm
.ws

 

558.000 VNĐ/năm

Ghi chú:

 - Tên miền Việt Nam được đăng ký thông qua nhà đăng ký được VNNIC ủy nhiệm

 - Tên miền Việt Nam không thuộc diện đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

 - Tên miền Việt Nam được cung cấp giấy chứng nhận đăng ký tên miền đúng theo qui định của trung tâm Internet Việt nam (VNNIC) thuộc bộ BCVT